National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

National Team (HERE)
Діяльність Національної команди в 2014 р.

Діяльності Національної команди на 2015 р. на сайті http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/zakhody-i-materialy.html

Діяльність Національної команди в 2014 р.

1 Участь у робочих експертних групах з модернізації та реформування вищої освіти при Міністерстві освіти і науки України (січень-грудень):

1.1. Запровадження Національної рамки кваліфікацій відповідно до Плану заходів із впровадження НРК

(1) нові методичні рекомендації з розроблення стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу, взяли участь у робочих групах

(2) Національна рамка кваліфікацій для вищої освіти (співвідношення рівнів НРК і циклів Європейського простору вищої освіти) взяли участь у робочих групах

1.2. Національна стандартна класифікація освіти (проект НСКО розроблено Національною академією педагогічних наук України відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (ЮНЕСКО, ISCED 2011), з метою оптимізації структури освіти, переліку галузей та напрямів освіти) - взяли участь у робочих групах

Read more...
 
Seminar for ECTS Coordinators “Introduction of European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)”

The Seminar was held on October 18, 2013, at the Institute of Higher Education of National Academy of Pedagogical Science of Ukraine (hereinafter referred to as NAPSU). It was conducted within the joint initiative of the Ministry of Education and Science of Ukraine, National Tempus Office in Ukraine and NAPSU. The initiative was launched started last year and includes a series of events dedicated to implementation of Bologna Process instruments in Ukraine: annual conference, specialized seminars for ECTS coordinators, in-service training courses for university managers.

The event convened 55 representatives of state and private universities in Ukraine including 12 Vice-Rectors, representatives of NAPSU, National Academy of Science of Ukraine, All-Ukraine Student Council with the Ministry of Education and Science of Ukraine, National Higher Education Reform Experts (HERE) and National Tempus Office in Ukraine.

Read more...
 
Корисні матеріали з розвитку Болонського процесу (національні та європейські)

Матеріали презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для вищих навчальних закладів, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу.

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii

- Національний освітній глосарій: вища освіта (оновлене видання 2014 р.) задля запровадження культури використання термінів у руслі запровадження нового Закону України вищої освіти, видано проектом ЄС "Національний Темпус/Еразмус офіс в Україні".

Глосарій 2014 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=83:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2014-r-onovlene-vydannia-z-urakhuvanniam-polozhen-novoho-zakonu-ukrainy-pro-vyshchu-osvitu

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова): http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

- Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС) Ю.М. Рашкевич: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Монографія: Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні

Презентації Національних експертів семінару для координаторів ЄКТС 2014:

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

Презентації Національних експертів семінару для координаторів ЄКТС 2013 р:

Компетентнісний підхід у побудові навчальних програм (методологія ТЮНІНГ, приклади програм Євробакалавра та Євромагістра, акцент на загальні компетентності), Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

Європейські кваліфікаційні метарамки. Запровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні. НСКО, Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти

Проектування навчальних програм у контексті функціонування Національної рамки кваліфікацій: компетентнісний підхід і результати навчання, Вадим Миколайович ЗАХАРЧЕНКО, проректор Одеської національної морської академії, Національний експерт з реформування вищої освіти

Особливості використання ЄКТС: накопичення кредитів і результати навчання, Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

Інформаційний пакет ЄКТС. Додаток до Диплому, Андрій Володимирович СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний експерт з реформування вищої освіти

Матеріали презентацій Круглого столу «Сучасні виклики розвитку вищої освіти» 2013 р.

Ключові інструменти Болонського процесу: матеріали семінарів експертів у рамках Інформаційних днів програми Темпус в Україні 2012:

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)

Дослідження ЄС (EU Studies) для Програми ТЕМПУС IV

Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості освіти

Національна рамка кваліфікацій: на шляху впровадження

Запровадження ключових інструментів Болонського процесу: матеріали презентацій конференції з питань Болонського процесу в Україні 2012:

Матеріали конференції 1-й день на сайті Інституту вищої освіти НАПН України: http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html

Read more...
 
Презентації семінару для координаторів ЄКТС

18 жовтня 2013 р. пройшов семінар «Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, ЄКТС» - спільний захід Міністерства освіти і науки України, Національного Темпус-офісу в Україні та Інституту вищої освіти НАПН України.

Презентації Національних експертів:

1. Компетентнісний підхід у побудові навчальних програм (методологія ТЮНІНГ, приклади програм Євробакалавра та Євромагістра, акцент на загальні компетентності), Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

2. Європейські кваліфікаційні метарамки. Запровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні. НСКО, Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти

3. Проектування навчальних програм у контексті функціонування Національної рамки кваліфікацій: компетентнісний підхід і результати навчання, Вадим Миколайович ЗАХАРЧЕНКО, проректор Одеської національної морської академії, Національний експерт з реформування вищої освіти

4. Особливості використання ЄКТС: накопичення кредитів і результати навчання, Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

5. Інформаційний пакет ЄКТС. Додаток до Диплому, Андрій Володимирович СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний експерт з реформування вищої освіти

Запрошуємо використовувати інформацію та матеріали з обов'язковим посиланням на джерело: НТО в Україні

Дякуємо за участь і бажаємо успіхів!

 
Круглий стіл «Сучасні виклики розвитку вищої освіти»

21 червня 2013 р. Національний Темпус-офіс в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України провів круглий стіл «Сучасні виклики розвитку вищої освіти» за участю Національної команди експертів з реформування вищої освіти.

Посилання на презентації викладено в програмі круглого столу нижче відповідно доповідача.

ПРОГРАМА

Read more...
 


Page 1 of 8

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model