National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Презентації Всеукраїнського Інформаційного дня Програми Темпус ІV у м. Києві

13-14 грудня 2012 р. Національним Темпус-офісом в Україні в співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» проведено Всеукраїнський Інформаційний день Програми Темпус ІV – 2012 та семінар з питань упровадження інструментів Болонського процесу – ЄКТС і Національної рамки кваліфікацій за участю Національних експертів з реформування вищої освіти, а також консультації з підготовки проектних заявок.
Представники вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та інших організацій і підприємств, зацікавлених у міжнародних освітніх проектах, навчанні та стажуванні в Європі взяли участь у заході.

ПРОГРАМА ТА МАТЕРІАЛИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ ПРОГРАМИ ТЕМПУС
м. Київ, Національний технічний університет України «КПІ»

13 грудня 2012 р., четвер  (пр. Перемоги, 37, корпус бібліотеки університету)
9:30    Реєстрація учасників
10:00     Відкриття заходу, вітальне слово
            Віра РИБАК, Керівник сектору освіти, науки і технологій та інформаційного суспільства, Представництво ЄС в Україні 

            Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з

            реформування вищої освіти
            Володимир ТИМОФЄЄВ, заступник Першого проректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

            інститут»
Модератор: Світлана ШИТІКОВА, директор Національного Темпус-офісу в Україні
10:30    Програма ТЕМПУС IV: огляд і перспективи
            Світлана ШИТІКОВА, директор Національного Темпус-офісу в Україні
11:00    Запитання – відповіді
11:15    Результати п’ятого конкурсу Програми ТЕМПУС IV, основні рекомендації щодо загальних помилок
            Світлана ШИТІКОВА, директор Національного Темпус-офісу в Україні
11:35    Перерва на каву
11:50    Програма ТЕМПУС IV, шостий конкурс: параметри та основні новації, процедури, пріоритети, партнерство, критерії відбору, е-форма
            Світлана ШИТІКОВА, директор НТО в Україні
12:30    Як готувати проектні заявки Програми ТЕМПУС
            Світлана ШИТІКОВА, Світлана БАЦЮКОВА, Олена ОРЖЕЛЬ НТО в Україні
13:10    Запитання – відповіді
13:25    Перерва на обід
14:15    Презентація Національних Темпус-офісів і Національних контактних пунктів (NTO/NCP) Білорусі, Сербії
             Елена КИШКУРНО, НТО Білорусь (російською мовою); Ніна СТОЯНОВИЧ, НТО Сербія (англійською мовою з послідовним перекладом на українську)
15:00    Запитання – відповіді
15:15    Досвід підготовки та реалізації проектів ТЕМПУС
            Юлія ЛАШИНА, менеджер відділу міжнародних проектів, Національний технічний університет України «КПІ» 
15:30    Запитання – відповіді
15:40    Програма ЕРАЗМУС МУНДУС: досвід підготовки та реалізації проектів
            Любов ЩІТКА, заступник начальника відділу міжнародного співробітництва, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
16:00    ЕРАЗМУС МУНДУС ІІ (2009-2013)
            Олена ОРЖЕЛЬ, менеджер з моніторингу проектів Темпус, НТО в Україні
16:15    Запитання – відповіді
16:25    ПРОГРАМА ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ
            Олена ОРЖЕЛЬ, менеджер з моніторингу проектів Темпус, НТО в Україні
16:45    Запитання – відповіді
16:55    Підведення підсумків

Матеріали: англ., укр., рос. мовами

Презентації першого дня:

Пропозиції щодо нової освітньої програми Європейського Союзу "Erasmus for All"

ПРОГРАМА ЄС ТЕМПУС IV: ОГЛЯД ТА НОВАЦІЇ КОНКУРСУ

ЯК ПІДГОТУВАТИ УСПІШНУ ПРОЕКТНУ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС ПРОГРАМИ ТЕМПУС

ПРОГРАМИ ЄС: ЕРАЗМУС МУНДУС ТА ЖАН МОНЕ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НТО СЕРБІЇ ТА БРОШЮРА ПРО ДОСВІД УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТЕМПУС

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НТО БІЛОРУСІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТЕМПУС

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС МУНДУС

СЕМІНАР з питань упровадження Національної рамки кваліфікацій та інших інструментів Болонського процесу
14 грудня 2012 р., п’ятниця
9:30    Реєстрація учасників
10:00–10:10  Відкриття заходу. Проекти Темпус і Болонський процес
               Анатолій Анатолійович ГАРМАШ, завідувач сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний експерт з реформування вищої освіти
               Світлана Петрівна ШИТІКОВА, директор НТО в Україні
Модератор: Жанна Василівна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, НТО в Україні
10:10–11:00  Створення Інформаційного пакету ВНЗ, Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) і розвиток навчальних програм
                   Андрій Володимирович СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС Київського національного університету імені Тараса Шевченка,   Національний експерт з реформування вищої освіти
11:00    Запитання – відповіді
11:10–11:35  Дослідження ЄС (EU Studies) для Програми ТЕМПУС IV
                   Жанна Василівна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, НТО в Україні
11:35    Запитання – відповіді
11:45–12:00  Перерва на каву

12:00–12:45  Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості освіти
                    Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти
12:45    Запитання – відповіді
12:55–13:40  Національна рамка кваліфікацій: на шляху впровадження
                    Вадим Миколайович ЗАХАРЧЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи, Одеська національна морська академія, Національний експерт з реформування вищої освіти
13:40    Запитання – відповіді
13:50–14:00  Підсумки

                    Жанна В. ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, НТО в Україні

Презентації другого дня

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)

Дослідження ЄС (EU Studies) для Програми ТЕМПУС IV

Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості освіти

Національна рамка кваліфікацій: на шляху впровадження

КОНСУЛЬТАЦІЙНА СЕСІЯ з програм ТЕМПУС IV, ЕРАЗМУС МУНДУС ІІ, імені ЖАНА МОНЕ
10:00–11:45  Консультації
11:45–12:00  Перерва на каву
12:00–15:00  Консультації

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model