National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Відбулося П’яте спільне засідання Підкомітету № 7

16 грудня 2010 р. у м. Києві відбулося П’яте спільне засідання Підкомітету № 7 «Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Засідання проводилось під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки України Бориса Жебровського та начальника відділу співробітництва з Україною, Білоруссю, Молдовою та Південним Кавказом Генерального Директорату зовнішніх відносин Європейської Комісії Джона К'єра за участю керівника відділу міжнародного співробітництва Генерального Директорату з питань освіти та культури Європейської Комісії Хелен Скікос та директора Національного Темпус-офісу в Україні Світлани Шитікової.

Під час засідання, серед інших, обговорювалося питання освіти та навчання. Сторона ЄС представила останні зміни в розвитку Стратегічної Рамки (Освіта та навчання 2020), яка підтримує подальший розвиток національних систем освіти та навчання, а також відповідні інструменти рівня ЄС та закликала Україну до подальшого реформування системи освіти та навчання з метою інтеграції до європейського освітнього простору.

Сторона ЄС запропонувала, з метою обміну досвідом, брати участь в організації в європейських вищих та середніх навчальних закладах засідань робочих груп з питань розвитку вищої та середньої освіти.

Українська сторона поінформувала про здійснені та заплановані кроки з питань реформування вищої, загальної середньої та професійно-технічної освіти з метою наближення до стандартів ЄС.

Досягнуто домовленостей про проведення 17.12.2010 р. у міністерстві зустрічі на рівні експертів для детальнішого обговорення питань.

Сторона ЄС відзначила позитивну динаміку участі українських освітян та науковців у програмах Темпус, Еразмус Мундус та Марі Кюрі.

Українська сторона наголосила на розробленні нових навчальних курсів та програм, що відповідають сучасним потребам ринку праці, внаслідок реалізації проектів Темпус в Україні.

Сторони домовились вести постійний діалог з метою подальшого розвитку співробітництва із зазначених питань.

Під час обговорення питання науки та технологій сторона ЄС поінформувала про діяльність у сфері науки та технологій, наголошуючи на перспективи подальшого співробітництва з Україною у цьому напрямку.

Сторони схвально оцінили покращення діалогу щодо досліджень у сфері ядерного розщеплення та аеронавтики.

Сторона ЄС поінформувала, що 73 дослідницьких проекти РП 7, до яких залучено 104 українські дослідницькі організації, наразі відібрано для фінансування. Бюджет зазначених проектів передбачає внесок ЄС в розмірі 7,93 млн. євро. Українська сторона підтвердила наміри сприяти збільшенню участі наукових установ у проектах РП 7.

Українські представники підтвердили заінтересованість у набутті асоційованого членства в РП 7 та висловили надію в подальшому позитивному вирішенні зазначеного питання.

Українська сторона поінформувала про необхідність реформи дослідницької галузі з метою її наближення до стандартів ЄС та кращого використання фінансових інструментів ЄС. Такі реформи забезпечать внесок у сталий розвиток країни шляхом поглибленого співробітництва з ЄС.

Представники ЄС наголосили на важливості об'єднання зусиль для відновлення дії Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво. Сторона ЄС висловила сподівання у формальному схваленні тексту Угоди Радою Міністрів ЄС у найкоротші терміни. При цьому зазначено, що з огляду на набуття чинності Лісабонським Договором, зазначена Угода укладатиметься між Україною та Європейським Союзом (не Європейським Співтовариством, як це було раніше). Сторони домовились про необхідність застосування Угоди з 8 листопада 2009 року з метою забезпечення правового поля співробітництва між Україною та ЄС в науковій та технологічній сфері.

Борис Жебровський наголосив на необхідності оперативного погодження тексту Ноти з внесеними Українською стороною правками та звернулась до сторони ЄС з проханням про надання відповіді стосовно прийнятності запропонованих змін у якомога стислі терміни.

Сторони погодились щодо доцільності проведення подальших спільних засідань Підкомітету одночасно з засіданнями Спільного Комітету з питань співробітництва у сфері науки і технологій, заснованого в рамках імплементації Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво.

Українська сторона поінформувала про вжиті заходи з метою розробки та схвалення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про створення національних контактних пунктів РП 7. Проектом передбачено створення 20 тематичних національних контактних пунктів – структурних підрозділів вищих навчальних закладів (13), Національного космічного агентства України (1) та наукових установ Національної академії наук України (6).

Представники ЄС позитивно оцінили діяльність Уряду України у цьому напрямку, підкреслюючи важливість створення національних контактних пунктів у різних регіонах України, зокрема створення контактного пункту з питань правової та фінансової підтримки проектів РП 7.

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

Tempus Projects

During the I, II, III phases of the Tempus Program since 1993 to 2009 with active participation of the Ukrainian partners about 300 projects implemented. As the result of the six calls for proposals of Tempus IV 94 projects in Ukraine include 76 Joint Projects (including 12 national ones) and 18 Structural Measures (including 6 national ones).

Read more

Manage Your Tempus Project

The key information important for project teams have been implementing the Tempus Projects is placed at the website of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agence (EACEA). Useful information and recommendations as well as announcements on the projects events are placed under the Manage your Tempus Project.

Read more

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus  is an education program of the European Union; it is aimed at increasing attractiveness of European higher education, fostering international cooperation, accelerating mobility for  university students, teachers and scholars in the EU and worldwide.

Read more

hair style model