National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Новини проекту Темпус SUCSID - Літня школа з основ підприємництва «First Capital junior»

Літня школа з основ підприємництва «First Capital junior» в ХНЕУ імені Семена Кузнеця

23-27 червня 2014 року в рамках проекту TEMPUS SUCSID в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця проходила Літня школа з основ підприємництва для старшокласників «First Capital junior».

Літню школу організували ХНЕУ імені Семена Кузнеця та Start-up центр «FIRST CAPITAL» (який було створено в ході проекту SUCSID) за підтримки проекту TEMPUS SUCSID.

Основними цілями Літньої школи «First Capital junior» був розвиток у школярів підприємницьких здібностей, креативного мислення, лідерських якостей і навичок роботи в команді.

Протягом тижня учасники школи пройшли захоплюючий шлях від зародження бізнес-ідеї до її обґрунтування та побудови бізнес-моделі за методикою Canvas, сформували згуртовані команди і навчилися ефективній командній взаємодії, взяли участь у іграх, спрямованих на розвиток креативного мислення і генерацію ідей, прослухали тренінги «Основи маркетингу і підприємництва для Start-Up», «Розробка та опис бізнес-ідей», «Мистецтво презентації Start-Up-проектів», грали в бізнес-гру «IT-стартап», познайомилися з історією успіху під час бізнес-екскурсії в мотузковий парк, навчилися презентувати свої бізнес-ідеї та бізнес-моделі.

Всього в роботі школи взяли участь 14 старшокласників, які були об'єднані в 4 команди. За результатами навчання кожен школяр отримав сертифікат про участь, крім того, були визначені кращі команди в різних номінаціях.

Проведення такої літньої школи стало можливим завдяки досвіду та компетентностям викладачів ХНЕУ імені Семена Кузнеця, набутим в ході реалізації проекту TEMPUS SUCSID. Адже задля вивчення досвіду підтримки молодіжних стартапів і підприємницьких ініціатив учасники проекту відвідали низку європейських бізнес-інкубаторів та стартап-центрів. На регулярних зустрічах консорціуму, що відбувалися у Фінляндії, Португалії, Великобританії, Франції та Україні представники європейських та партнерських університетів обговорювали механізми просування ідей підприємництва в молодіжному середовищі та підтримки Start-up руху, розробляли методики навчання дисциплінам в галузі розвитку, презентації та просування інновацій, обговорювали існуючі навчальні програми, навчальні матеріали, методики оцінки знань та змістовне наповнення цих дисциплін у кожній з країн-партнерів, знайомилися з особливостями організації навчальної роботи зі школярами, студентами, підприємцями, методами організації командної роботи над стартап-проектами, брали участь в тренінгах з інноваційного менеджменту, основ підприємництва та бізнес-планування стартап-проектів, лідерства та управління стартап-командами. Таким чином, отриманий досвід, навчання та консультації країн ЕС дозволили протягом досить короткого терміну не лише відкрити міжуніверситетські регіональні Start-up центри в Україні, Білорусі та Молдові, але й розробити та втілити в життя методології проведення тренінгів з підприємництва для студентів та школярів.

Детальніше про стартап-центр «FIRST CAPITAL» можна дізнатися за посиланням: http://fcapital.biz

Детальніше про проект SUCSID: http://sucsid.competence.in.ua

Довідка про проект TEMPUS SUCSID:

Трирічний проект SUCSID «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів» реалізується в межах програми Tempus IV Європейського Союзу.

Авторами проекту є викладачі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та університету Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція), координатором проекту є Університет Монпельє 2, Франція.

Члени партнерства: університети України Білорусі, Молдови, Швеції, Великої Британії, Португалії, Фінляндії. Сильною складовою проекту є залучення до роботи бізнес-інкубаторів європейських країн, асоціації ІТ-компаній «Інформаційні технології України», компаній, які займаються просуванням та підтримкою інновацій.

Головною метою проекту є розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для комерціалізації знань. Це буде досягнуто шляхом створення трикутника знань освіта-дослідження-інновації з акцентом на особистісно-орієнтовану структуру, засновану на інноваціях та підприємництві.

Головні цілі проекту:

• Створення міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного і професійного досвіду в якості платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій.

• Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп'ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів дисциплін для підвищення креативності та компетентності з розвитку, презентації, просування інновацій.

• Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів в галузі розвитку інновацій.

Завдання проекту полягають у розробці інноваційного віртуального простору на основі сучасних інформаційних технологій для підтримки контактів і передачі знань між усіма учасниками, можливості впливу на національні стандарти освіти в Україні та на розроблення і впровадження нових курсів з ІТ-інновацій та підприємництва. За умовами виконання проекту планується, що дисципліни з підприємництва, управління проектами, інноваційного менеджменту будуть інтегровані в навчальні плани магістрів в галузі інженерних та комп’ютерних наук. В той же час курси з підприємництва в рамках довгострокових програм навчання впродовж життя будуть надаватися в Start-up центрах для людей, які хочуть розпочати бізнес на основі своїх інноваційних ідей.

В ході реалізації проекту в Україні, Білорусії та Молдові вже створена мережа міжуніверситетських Start-up центрів. Відмінною особливістю пропонованої концепції є створення інформаційної мережі, що зв'язує всіх учасників проекту для презентації розроблених інноваційних проектів та ідей, і створення інноваційного банку ідей, які будуть використовуватися потенційними інвесторами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

Контактна особа в Україні: Золотарьова Ірина Олександрівна, izolotaryova@gmail.com

Текст підготувала Плеханова Ганна Олегівна, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model