National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

National & Regional Priorities

vinochok

Конкурс завершено!

Національні пріоритети на 6-й конкурс уточнено у конкурсній документації http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php

Національні пріоритети 6-го конкурсу:

Для спільних проектів:

І. Реформування навчальних планів і програм.

• Модернізація начальних планів включаючи трициклову структуру, відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS) та визнання дипломів.

Дисципліни: Підготовка викладачів та педагогічні науки, соціальні та поведінкові науки, природничі науки, соціальні науки, інженерія, матеріалознавство/ Teacher training and Education Science, Life science, Social and Behaviourial Sciences, Engineering and Engineering Trades, Materials science.

ІІ. Реформа управління ВНЗ

• Університетське управління та студентські послуги/ University management and student services.

• Запровадження системи забезпечення якості/ Introduction of quality assurance.

ІІІ. Вища освіта та суспільство.

• Розвиток партнерських відносин з підприємствами/ Development of partnerships with enterprises.

• Трикутник знань: освіта - дослідження - інновації/ Knowledge triangle: education-innovation-research.

• Розвиток освіти впродовж життя в суспільстві/ Development of lifelong learning in society at large.

• Рамки кваліфікацій/ Qualifications frameworks.

Для Структурних заходів:

І. Реформування управління.

• Університетське управління та Студентські послуги/ University management and student services.

• Запровадження механізмів забезпечення якості/ Introduction of quality assurance.

ІІ. Вища освіта та суспільство.

• Розвиток партнерських відносин з підприємствами/ Development of partnerships with enterprises.

• Трикутник знань: освіта - дослідження - інновації/ Knowledge triangle: education-innovation-research.

• Розвиток освіти впродовж життя в суспільстві/ Development of lifelong learning in society at large.

• Рамки кваліфікацій/ Qualifications frameworks.

Регіональні пріоритети необхідно враховувати при розробці багатонаціональних проектів (Multi-country Projects).

Участь в консорціумі таких проектів країн з різних регіонів можлива за умов співпадіння пріоритетів.

Якщо країни-партнери відносяться до одного регіону добросусідства, проект повинен відповідати одному або декільком пріоритетам з переліку відповідних регіональних чи/і національних.

Регіональні пріоритети для Спільних проектів

Східний регіон сусідства (European Neighbourhood Policy Instrument - ENPI East): (6-й конкурс)

Країни: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Україна

І. Реформування навчальних планів і програм
o       Модернізація начальних планів відповідно до Європейської системи трансферу кредитів (ECTS)
        Дисципліни: Право та ефективне врядування (включаючи права людини), охорона здоров’я, освіта (педагогіка), енергетика, навколишнє середовище (включаючи зміну клімату), транспорт, інформаційне суспільство, бізнес та підприємництво, туризм.
ІІ. Реформування управління
o       Управління ВНЗ та студентські послуги
o       Інституційна та фінансова автономія
o       Рівний доступ до вищої освіти
o       Розвиток міжнародних зв’язків
ІІІ. Вища освіта та суспільство
o       Розвиток співпраці з підприємствами
o       Розвиток навчання впродовж життя

Регіональні пріоритети для проектів по Структурних заходах

Східний регіон сусідства (European Neighbourhood Policy Instrument - ENPI East):

І. Реформування управління
o       Управління ВНЗ та студентські послуги
o       Інституційна та фінансова автономія
o       Рівний та прозорий доступ до вищої освіти
o       Розвиток міжнародних зв’язків
ІІ. Вища освіта та суспільство
o       Підготовка не-університетських викладачів
o       Розвиток співпраці з підприємствами
o       Розвиток навчання впродовж життя

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model