Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Другий етап програми Еразмус Мундус ІІ (2009-2013)
Звертаємо увагу, що з 2014 р. програму Erasmus Mundus трансформовано в Еразмус+: Навчальна мобільність: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html
Відповідно, Еразмус Мундус Action 1 Магістерські програми перейшов до Еразмус+: Ступенева мобільність - Магістерські програми: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html
Еразмус Мундус Action 2 перейшов з певними  змінами до Еразмус+: Кредитна мобільність: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html
Звертаємо увагу що ще конкурси на стипендії відкриті в рамках існуючих Партнерств і Магістерських/Докторських програм - Еразмус+: Еразмус Мундус в 2014 р.: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php
Що таке програма Еразмус Мундус II (2009-2013)?

Мобільність студентів та викладачів є одним із основних принципів сучасної європейської освіти. Навчання, стажування та дослідницька робота за кордоном збагачує індивідуальний досвід людини, надає їй можливість дізнатися більше про інші моделі створення та поширення знань, дозволяє їй розширити мережу контактів і спілкування і поглибити знання іноземних мов.

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським Союзом в 2004 році для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.

Що означає програма Еразмус Мундус ІІ?

Програма Еразмус Мундус названа на честь видатного голландського вченого 15-го століття, гуманіста і теолога Еразма Роттердамського (1465-1536 рр.), який багато мандрував Європою, навчався та працював у різних університетах і майже 500 років тому зрозумів переваги мобільності та міжнародного співробітництва в освіті та навчанні. Латинське слово «mundus» означає «світ» і відображає глобальну та міжкультурну орієнтацію програми.

Чому саме програма Еразмус Мундус ІІ?

Програма Еразмус Мундус є відповіддю на існуючі в системі вищої освіти виклики: підготовка громадян Європи до життя в глобалізованому багатокультурному суспільстві, яке ґрунтується на знаннях та освіті, підвищення якості й привабливості вищої освіти в Європі. Такі принципи відповідають Лісабонській стратегії ЄС, згідно з якою уряди країн-членів ЄС взяли на себе зобов’язання перетворити європейську економіку в конкурентоспроможну та таку, що динамічно розвивається, а систему вищої освіти – в найякіснішу та доступнішу в світі. Програма підтримує також реалізацію Болонського процесу, сприяючи визнанню академічних ступенів і розвитку інтернаціоналізації університетської освіти.

Основні напрями програми Еразмус Мундус ІІ

Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус II розрахований на 2009-2013 рр. Загальний бюджет програми становить 493,69 мільйонів євро для Компонента 1 і 3 та близько 430 мільйонів євро для Компонента 2. Протягом 2009-2013 рр. ЄС збільшуватиме підтримку найбільш талановитих студентів і викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм гранти для участі в спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаб програми до рівня підготовки докторів і збільшить фінансову підтримку європейських студентів.

Виконання всіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус ІІ на період 2009-2013 рр., здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO).

Другий етап програми Еразмус Мундус має три компоненти (напрями):

Компонент 1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус (І А. Магістерські курси та  І В. Докторські курси)

- спільні, розроблені за участі консорціуму університетів магістерські (1а) та докторські (1b) курси та програми,

- стипендії для тих студентів, які обирають ці програми

- стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення досліджень в рамках навчання.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

- українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (рівні бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці. Бажаючим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму із списку та подати заявку, виконуючи інструкції та рекомендації розробників курсу.

Список курсів надається за адресою: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

- українські науковці та викладачі на запрошення від своїх колег з європейських університетів теж можуть долучитися до розробки курсів і програм Еразмус Мундус (за чинними умовами, треті країни, включаючи Україну, не можуть виступати ініціаторами та заявниками на створення консорціуму та розробку курсів і програм Еразмус Мундус).

Існує дві групи вимог до претендентів на стипендію програми Еразмус Мундус:

- загальні вимоги до потенційних учасників: студенти повинні мати високу мотивацію та високий рейтинг у навчанні та вільно володіти іноземними мовами, що підтверджується відповідними сертифікатами; правильно заповнити та своєчасно надіслати аплікаційну форму, надати всі необхідні документи;

- специфічні вимоги розробляються членами консорціуму, що підготував і викладає навчальну програму, яку обирає претендент.

На конкурс 2012 року пропонується 131 магістерські курси Еразмус Мундус та 34 докторських курси Еразмус Мундус http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Розмір стипендій за Компонентом 1 відповідно до учасників складає:

для студентів Магістерської програми з ЄС максимально 13 000 € на рік, з поза меж ЄС – 24 000 € на рік.

Стипендія для докторантів одинакові для всіх країн: від 61 200 € до 129 900 € (залежить від типу дослідження, його тривалості та типу зайнятості).

Гранти на мобільність для науково-викладацького складу максимально 14 400 € на 3 місяці. Стипендії покривають витрати на навчання, підручники, лабораторні роботи, проживання, харчування, проїзд, візу, страхування.

У конкурсі на 2012-2013 навчальний рік у межах курсів Еразмус Мундус 54 українських стипендіатів рекомендовано для надання фінансування. До резервного списку включено 158 студенти, які мають шанси на отримання стипендій в разі вибуття кандидатів з основного складу. Представництвом Європейського Союзу в Україні вже втретє буде в червні 2012 р. проведено орієнтаційний семінар для студентів стипендіатів Еразмус Мундус.

Загалом, починаючи з 2004 р., гранти на навчання за магістерськими та докторськими курсами Еразмус Мундус отримали 194 українських студентів та на викладання – 27 науковців з України.

Компонент 2: Партнерство Еразмус Мундус (колишній напрям Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці):

- утворення партнерств між університетами ЄС і третіх країн з метою обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-педагогічними кадрами;

- стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих навчальних закладів і третіх країн.

За цим компонентом програми з конкретною метою утворюється партнерство між європейськими університетами та вищими навчальними закладами третьої країни або групи країн. Стипендії для студентів і викладачів на оплату подорожування, навчання, проведення досліджень тощо надаються, щоб сприяти досягненню загальної мети партнерства. Передбачено двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в українських університетах можуть викладати зарубіжні викладачі та навчатися студенти-іноземці.

Хто може брати участь у цьому компоненті програми?

- вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн ЄС і третіх країн, але вони не можуть самостійно подавати заявки на участь від імені цілого консорціуму, партнерства або мережі, подати заявку має один з вищих навчальних закладів ЄС, учасник Хартії Еразмус;

- студенти аспіранти, докторанти, науковці та викладачі з вищих навчальних закладів країн-членів ЄС і третіх країн.

Максимальна кількість складу Партнерства – 20 вищих навчальних закладів не менше 5 з 3-х різних країн-членів ЄС. Фінансування складає покриття витрат на адміністрування проектом по 10 000 € на кожного учасника Партнерства (відповідно максимум 20 000 €). Додатково фінансуються гранти на мобільність.

Участь України

З 2004 р. в межах колишньої програми Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці, що інтегрувалася в Компонент 2 – Партнерство, серед інших країн Україна вже втретє отримує підтримку одного проекту під керівництвом Університету Деюсто (Deusto University), Іспанія.

У 2009 р. для України проектом передбачалося 98 грантів мобільності для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів з українських університетів вищих навчальних закладів партнерства.

У 2010 р. за проектом передбачалось 100 грантів на мобільність.

Українськими учасниками консорціуму були:
- Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
- Дніпропетровський національний університет
- Харківська національна академія міського господарства
- Львівський національний університет ім. Івана Франка
- Національний університет ім. Тараса Шевченка
- Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Детальніше про партнерство під керівництвом Університету Деюсто: http://www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm.

У 2011 р. в рамках компоненту «Партнерство Еразмус Мундус» (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php) переможцями конкурсу стали чотири партнерства. До складу першого партнерства, крім Університету Турку, увійшли університети Греції, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Португалії та Франції, три університети з Білорусі, два з Молдови та шість українських університетів: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (http://www.utu.fi/sivustot/bmu-mid).

Учасниками другого партнерства є сім вищих навчальних закладів з Австрії, Бельгії, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, два університети з Білорусі, три з Молдови та чотири українських університети: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Лідером партнерства став румунський університет ім. Александру Іоана Куза (http://emerge.uaic.ro).

До третього партнерства увійшли технічні університети з Чехії, Франції, Угорщини, Ірландії, Іспанії та Італії, два університети з Білорусі, один з Молдови, та сім провідних українських університетів: Національний технічний університет «КПІ», Національний авіаційний університет «ХАІ», Національний університет Львівська політехніка, Одеський національний політехнічний університет, Національний авіаційний університет, Донецький національний технічний університет та Донбаський державний технічний університет. Партнерство очолив університет Варшавський технологічний університет (http://ewent.meil.pw.edu.pl).

Четверте партнерство утворили університети Австрії, Великої Британії, Іспанії, Італії, Латвії, Словаччини, Угорщини, три університети з Молдови, два з Білорусі та чотири з України; його очолив Університет Міколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва. Серед українських учасників Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торгівельно-економічний університет, Університет економіки та права «КРОК» (http://www.mruni.eu/en/tp/emp-aim/about_the_project).

Завдяки чотирьом вищезазначеним проектам протягом наступних чотирьох років учасниками програм академічної мобільності стануть 362 особи з України: студенти (бакалаври, магістранти), аспіранти, докторанти, викладачі, адміністративний персонал університетів. Студенти та науково-педагогічні працівники вищевказаних вишів можуть звернутись до відділів міжнародних звязків, щоб уточнити можливості.

У рамках конкурсу 2012 р. Програми Еразмус Мундус за компонентом «Партнерство» переможцями стали дев’ять консорціумів за участю сімнадцяти українських вищих навчальних закладів. На наступні чотири роки учасниками програм академічної мобільності із загальним обсягом фінансування 35 104 475 євро стануть студенти, викладачі, адміністративний персонал університетів Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України; їх прийматимуть університети Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швеції.

Українські вищі навчальні заклади – учасники проектів:

1. Кримський гуманітарний університет

2. Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3. Донецький національний технічний університет

4. Львівський національний університет імені Івана Франка

5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2 проекти)

6. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» (2 проекти)

7. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2 проекти)

8. Національний університет біоресурсів і природокористування України

9. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (2 проекти)

10. Одеський національний морський університет

11. Одеський національний політехнічний університет

12. Одеський технологічний університет

13. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

14. Сумський державний університет

15. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (2 проекти)

16. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2 проекти)

17. Запорізький національний університет

У рамках конкурсу 2013 р. Програми Еразмус Мундус за компонентом «Партнерство» переможцями стали дев’ять консорціумів за участю 25 українських вищих навчальних закладів.

З боку України учасниками вищезазначених проектів є університети:

• Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

• Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка

• Донецький державний університет управління

• Донецький національний технічний університет

• Житомирський державний технологічний університет.

• Запорізький національний університет

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка

• Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

• Львівська комерційна академія

• Львівський національний університет імені Івана Франка

• Національний авіаційний університет, м. Київ

• Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

• Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

• Національний університет «Києв-Могилянська академія»

• Одеська національна академія харчових технологій

• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

• Севастопольський національний технічний університет

• Сумський державний університет

• Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

• Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського

• Українська медична стоматологічна академія, Полтава

• Уманський державний університет імені Павла Тичини

• Харківська національна академія міського господарства

• Харківський національний університет будівництва і архітектури

• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Деталі про результати конкурсу: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Компонент 3: Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті зокрема.

В епоху економіки знань додана вартість та економічне зростання створюються за рахунок знань та інновацій. Відповідно, університети перетворюються на центри, де акумулюються знання та народжуються інновації.

Проекти в рамках зазначеного компоненту спрямовані на підвищення привабливості вищої освіти в ЄС, її пропагування в третіх країнах, посилення міжкультурного співробітництва, поширення та поглиблення міжкультурного діалогу.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

- вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн-членів ЄС і третіх країн;

- інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку та сприяння розвитку сфери вищої освіти.

Мінімальний склад партнерства – мінімум 3 інституції країн ЄС та 2 з інших країн, які можуть брати участь у програмі Еразмус Мундус.

Розмір гранту на реалізацію обраних проектів варіюється від 100 000 до 350 000 € і складає 75 % бюджету проекту, відповідно 25 % складає частку співфінансування.

З 2007 р. чотири такі проекти запроваджувалися за участю українських партнерів:

«TEA TEAM – Підготовка освітніх радників щодо посилення академічної мобільності», Міжнародний освітньо-консультативний центр.

«ISEKI_MUNDUS – Інтеграція безпеки та знань про навколишнє середовище у світову харчову науку», «ISEKI_MUNDUS 2 – Інтернаціоналізація та сталість мережі ISEKI», Одеська національна академія харчових технологій та Національний університет харчових технологій.

«SDPROMO II – Пропагування європейської освіти зі сталого розвитку», Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

Не дивлячись на те, що більшість заходів в рамках програми Еразмус Мундус направлені на вищі навчальні заклади та окремих студентів, дослідників і викладачів, програма також відкрита для інших організацій, які працюють в сфері вищої освіти, зокрема для державних установ, неприбуткових організацій, професійних асоціацій, торгово-промислових палат, підприємств тощо. Ці організації можуть брати участь в усіх компонентах програми в якості партнерів або асоційованих членів. Крім того, вони можуть самостійно подавати заявки та координувати проекти в рамках Компоненту 3.

Конкурси програми Еразмус Мундус

Конкурси оголошувались щорічно на офіційному сайті Виконавчого агентства освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Вимоги щодо участі за всіма напрямами програми Еразмус Мундус та необхідна проектна документація була на сайті http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Всі нові конкурси в рамках http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Темпус-офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець О.Оржель, С.Шитікова)

Виконання усіх заходів, передбачених конкурсом програми Erasmus Mundus на період 2009 – 2013 рр., здійснюється Виконавче анентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO).
 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model