Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Обов'язкове подання карток піврічного моніторингу проектів, щорічних звітів та підсумкових звітів

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (постанова КМУ від від 15.02.2002 №153, останні зміни від 28.08.2013) та з метою забезпечення поточного моніторингу реципієнти проектів міжнародної технічної допомоги мають подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Катки моніторингу подаються з початку дії проекту, незалежно від того, коли проект був зареєстрований, чи не був зареєстрований. Подається одна картка від проекту, зазвичай координатором проекту в Україні, де прописуються заходи всіх реципієнтів.

Картки моніторингу за період січень-червень 2015 р. мають бути підписані, відскановані та надіслані до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до 10 липня 2015 р. на електронну адресу koshman@me.gov.ua з копією бенефіціарові в Міністерство освіти і науки o_kotova@mon.gov.ua та a_savina@mon.gov.ua та в Національний Еразмус+ офіс в Україні office@erasmusplus.org.ua

Оригінали карток піврічного моніторингу в паперовому вигляді мають бути надіслані за контактами, що наведені нижче не пізніше 10 липня 2015 р.

Згідно п. 25 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, проекти мають подавати щорічний звіт щодо стану реалізації проекту (використовується Додаток 3 до Порядку) до 1 лютого.

Для забезпечення  заключного моніторингу реципієнти в Україні подають до Мінекономрозвитку та в копії МОН і Національний Еразмус+ офіс, підсумковий звіт (один на проект) про досягнуті результати згідно Додатку 6.

Контактна інформація:

Майя Сергіївна Кошман, Начальник відділу технічної допомоги ЄС, Департамент міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

вул.Грушевського 12/2, м.Київ, 01008

тел.: 226 - 20 - 66, факс: 272 - 54 - 72; email: koshman@me.gov.ua

Ольга Геральдівна Котова, Управління міжнародного співробітництва, Міністерства освіти і науки України

пр.Перемоги 10, м.Київ, 01135

тел.: 481-32-77; email: o_kotova@mon.gov.ua та копію a_savina@mon.gov.ua

 
Важливо для команд проектів Темпус про ЄКТС!

Шановні проектні команди Темпус!

Запрошуємо уважно вивчити положення нового Закону України "Про вищу освіту" і запроваджувати відповідно нові положення під час реалізації проектів.

Для всіх проектів, що отримують фінансування ЄС програми Темпус IV за пріоритетом (головним чи допоміжним) Модернізація навчальних програм: обов'язкове урахування трициклової системи, запровадження ЄКТС: Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (з особливою увагою до компетентністного підходу і результатам навчання (competence-based approach and learning outcomes), механізмів забезпечення якості, рамок кваліфікацій, визнання диплому відповідно до рекомендацій Болонського процесу), та залучення потенційних роботодавців. Корисна література: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/zakhody-i-materialy.html

Під час проведення виїзного моніторингу проектів Темпус ми часто зустрічаємося з проблемою щодо використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, ЄКТС (англ. – ECTS) та компетентнісного підходу до розроблення навчальних програм / дисциплін. Зазначена проблема характерна для проектів типу «Модернізація навчальних планів і програм» і полягає в тому, що проектні команди в цілях проекту декларують розроблення навчальних програм / дисциплін на основі ЄКТС і мають зазначені цілі реалізовувати у тісній співпраці з європейськими університетами-партнерами в рамках обміну досвідом, а на практиці в багатьох випадках обмежуються формальним присвоєнням кредитів навчальній дисципліні / модулю. Звертаємо Вашу увагу, що надзвичайно важливо вивчати досвід Ваших партнерів по проекту та просити їх допомоги щодо запровадження ЄКТС, Ви маєте унікальну можливість ознайомитись з досвідом і запровадити його відповідно адаптуючи до наших реалій.

Корисні публікації:

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС): http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Глосарій 2014 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=83:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2014-r-onovlene-vydannia-z-urakhuvanniam-polozhen-novoho-zakonu-ukrainy-pro-vyshchu-osvitu

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r

Розроблення навчальних програм (дисциплін / модулів) на основі компетентнісного підходу з використанням ЄКТС – в основі якої не кількість годин, закладених в один кредит, а результати навчання, досягнення яких передбачає певний обсяг навантаження студента в кредитах ЄКТС, – може реалізовуватися за таким алгоритмом.

Детальніше...
 
Соціальний маркетинг та візуалізація проектів Темпус

Звертаємо Вашу увагу, що учасники проектів Темпус мають вжити заходи щодо забезпечення візуалізації внеску ЄС (Стаття I.10.2 Грантової угоди).

Інформацію щодо візуальних засобів презентації проектів Темпус можна знайти за посиланням

Заходи, рекомендовані для застосування бенефіціарами проектів Темпус, детально викладені в презентації Visibility in Tempus. Презентація охоплює розміщення Темпус-лого, стікерів, публікацію матеріалів проектів у вісниках Представництва Європейського Союзу в Україні, НТО в Україні, на вебсайтах та EVE- платформі.

Матеріали стосовно візуальної підтримки проектів програми Темпус (планери, таблички на офіси та стікери на обладнання) можна отримати в офісі НТО (вул.Бастіонна 9, 8 поверх, м. Київ, близько станції метро "Дружби народів").

Детальніше...
 
Можливості для вищих навчальних закладів від Microsoft Україна щодо придбання програмного забезпечення

Шановні проектні команди, у разі необхідності придбання програмного забезпечення із переліку наведеного нижче, вищі навчальні заклади можуть звернутись до менеджера по роботі з академічними замовниками комапнії Майкрософт Україна за контактами в кінці повідомлення.

1) Сервіс Office 365: пошта, календарі, онлайн версії Word, Excel, PowerPoint, OneNote, веб-конференції та інше надається безкоштовно. http://office.microsoft.com/uk-ua/academic - за цим посиланням вищі навчальні заклади можуть оформити підписку на тестову версію та протягом 30 днів підтвердити своє рішення активувавши безкоштовний план використання пакету.

2) Windows Azure - використання хмарних сервісів Microsoft. Надається безкоштовно строком на рік на основі гранту для вищих навчальних закладів для академічних потреб (навчання) http://www.windowsazure.com/en-us/community/education/. Або у режимі оплачуваної підписки для адміністративних потреб – можна придбати через компанії - авторизованих академічних партнерів Microsoft https://aer.microsoft.com/SearchAER.aspx.

3) Безкоштовні курси в рамках Microsoft Virtual Academy: http://www.microsoft.com/ukraine/community/mva/

Детальніше...
 
Розповсюдження інформації про проекти ЄС

Шановні проектні команди програм ЄС: Темпус, Еразмус Мундус і Жан Моне!

Звертаємо Вашу увагу про важливість поширення інформації щодо діяльності та результатів проектів ЄС в Україні.

Перш за все обовязково розмістити інформацію про проект (короткий опис, контакти та посилання на веб-сайт проекту, логотип програми) на веб-сайті Вашого вищого навчального закладу.

До Вашої уваги наступні можливості:

1. EVE-Platform: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm

2. Веб-сайт НТО в Україні. Для цього необхідно надіслати е-поштою анонс або прес-реліз українською/ російською та англійською мовами (office@erasmusplus.org.ua).

3. Веб-сайт та публікації (Євробюлетень) Представництва ЄС в Україні. Для цього необхідно надіслати е-поштою анонс або прес-реліз українською та англійською мовами (office@erasmusplus.org.ua).

4. Веб-сайт Міністерства освіти і науки України. Для цього необхідно уточнити процедуру в університетському відділі зв'язків з громадськістю.

5. Освітній портал: Вища освіта www.vnz.org.ua. Для цього необхідно зв'язатись за контактами і надіслати е-поштою анонс або прес-реліз українською мовою (vnzukr@gmail.com, тел. +380956338844).

6. Електронний Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань, щомісячно готується Секретаріатом Кабінету Міністрів України з урахуванням інформації центральних та місцевих органів виконавчої влади, Представництва України при ЄС, Представництва ЄС в Україні, ЗМІ та інших відкритих джерел. Контакти: тел. (044) 256-64-13, e-mail: euroint@kmu.gov.ua. Для цього необхідно надіслати е-поштою анонс або прес-реліз українською та англійською мовами (tempus@ilid.org.ua).

7. Програма  спільно з Представництвом ЄС в Україні програму "Вікно в Європу".Для цього необхідно зв'язатись за контактами і надіслати е-поштою анонс або прес-реліз українською мовою (tempus@ilid.org.ua).

8. Інші освітні портали.

Національний Темпус-офіс в Україні проводить постійні консультації щодо запровадження проектів програми Темпус, запрошуємо звертайтесь.

Вся детальна документація англійською та українською мовами щодо управління проектами: http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii.html

Список університетів України з проектами http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

 


Сторінка 2 з 3

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model