National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Вітаємо переможців програми Еразмус Мундус 2010

Європейська Комісія прийняла рішення стосовно фінансування переможців конкурсів в рамках трьох компонентів Програми Еразмус Мундус.

За першим компонентом «Спільні програми» обрано 29 нових магістерських програм та 9 докторських програм, що пропонуватимуться консорціумами університетів протягом п’яти років, починаючи з 2011-2012 навчального року. Хоча до складу консорціумів переважно входять європейські університети, щорічно збільшується кількість партнерів, що представляють треті країни: Косово, Ліван, Марокко, Росію, Туніс, Хорватію. По завершенні конкурсу 2010 року загальна кількість спільних магістерських програм Еразмус Мундус досягла 124, спільних докторських програм – 22, які відкриті для студентів та професорсько-викладацького складу з усього світу в тому числі і з України.

В рамках другого компоненту Програми Еразмус Мундус «Партнерство», згідно вимог програми, Україна бере участь в лоті 7, разом із Білоруссю та Молдовою. Цього року, як і у попередніх конкурсах 2007, 2008 та 2009 років, переможцем визнано проект, поданий консорціумом під керівництвом Університету Деюсто, м. Більбао, Іспанія. (Докладніше: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/selection/documents/a2_s1_2010selection.pdf). Проектом передбачений двосторонній обмін – 232 потенційних учасники програм академічної мобільності з трьох країн Східного партнерства, включаючи 100 з України, доповнюватимуться 51 учасником, що представлятимуть престижні європейські університети для навчання в українських вищих навчальних закладів.

За третім компонентом «Привабливість європейської вищої освіти» здійснюються проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті зокрема. За результатами відкритого конкурсу було відібрано 6 проектів та ще 3 проекти - в рамках обмеженого конкурсу. 6 проектів відкритого конкурсу спрямовані на активізацію міжнародного співробітництва між ВНЗ ЄС та університетами країн Азії, Африки, Латинської Америки, Карибського басейну.

Додаткова інформація:

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах.

Програма має 3 компоненти (напрями): 1) Спільні курси і програми Еразмус Мундус; 2) Партнерство Еразмус Мундус (колишня назва «Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці»); 3) Підвищення привабливості європейської вищої освіти.

За першим компонентом консорціум університетів спільно розробляє та викладає програми магістерського та докторського рівнів; Європейське агентство з питань освіти аудіовізуальних засобів та культури (далі – ЕАСЕА), фінансує адміністративні витрати консорціуму та надає стипендії громадянам ЄС та третіх країн, стимулюючи їх обирати ці курси з-поміж багатьох інших на освітніх ринках ЄС.

Другий компонент – «Партнерство Еразмус Мундус» – передбачає утворення партнерств між європейськими університетами та вищими навчальними закладами третіх країн (включно із країнами - сусідами) та надання стипендій для студентів, аспірантів та викладачів на оплату подорожування, навчання, проведення досліджень тощо. Треті країни беруть участь у цьому компоненті програми Еразмус Мундус у складі географічних об’єднань – лотів. Загалом, у конкурсі 2010 року обрано 30 лотів, що представляють усі п’ять континентів земної кулі.

Третій напрям «Привабливість європейської вищої освіти» має на меті сприяння зовнішньому співробітництву та пропагування високої якості європейської вищої освіти. Проекти цього напряму покликані відкривати Європейський освітній простір країнам інших континентів.

 Докладніше

 http://eacea.ec.europa.ua/erasmus_mundus/results_compendia/results_en.php

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model