Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Національна команда експертів з реформування вищої освіти в Україні сформована

17 серпня 2009 р. Національна команда експертів з реформування вищої освіти в Україні (HERE team) у складі дев’яти осіб – представників вищої школи і студентства, – затверджена Делегацією Європейської комісії в Україні та Виконавчою Агенцією Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Національного Темпус-офісу в Україні.
Завдання та обов’язки членів Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні детально описані в розділі “Національна команда (HERE)”.

Робочий план діяльності Національної команди розробляється і буде оприлюднений у жовтні 2009 р.
Двох представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні буде обрано для участі в семінарі з Болонського процессу та реформи вищої освіти «Компетентності для майбутнього», що відбудеться у Варшаві 23-24 жовтня 2009 р.

До основного складу Національної команди 2009-2010 р. включені:

Тарас Фініков, заступник міністра освіти і науки України (відповідальний за модернізацію вищої освіти в міністерстві, має досвід реформування вищих навчальних закладів і впровадження Болонських принципів, розроблення законодавства в галузі вищої освіти).  
Михайло Степко, перший заступник директора з наукової роботи, Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України (значний досвід в гармонізації української вищої освіти та Болонських принципів, співавтор звітів з упровадження Болонського процесу в Україні та законодавчих актів у галузі вищої освіти, автор статей та навчальних посібників з упровадження Болонського процесу та Лісабонської стратегії, управління та адміністрування в галузі вищої освіти).
Юрій Рашкевич, проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків, Національний університет «Львівська політехніка» (експерт з упровадження ECTS, модернізації управління університетом, упровадження інноваційних технологій у ВНЗ, управління міжнародними освітніми проектами). 
Юрій Холін, проректор з науково-педагогічної роботи, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна (експерт з управління та координації діяльності з забезпечення якості викладання та адаптації до вимог Болонського процесу, проблем автономії університетів).
Андрій Кучко, перший проректор, Донецький національний університет (експерт із забезпечення якості освіти, співробітництва університетів і підприємств, упровадження міжнародних освітніх проектів).
Володимир Кравценюк, студент-магістрант, Київського національного лінгвістичного університету (має досвід в акредитації та ліцензуванні ВНЗ, управління освітніми проектами, член Української студентської ради, Студентської ради м. Києва, Форуму молодих лідерів України).

Володимир Луговий, віце-президент, Академія педагогічних наук України (експерт з публічної політики та управління в вищій освіті, освітнього менеджменту, підготовки педагогічного, науково-педагогічного персоналу, державних службовців, співавтор законодавчих актів у галузі вищої освіти).

Олег Шаров, перший проректор, Університет економіки та права "КРОК" (експерт з розвитку систем якісного управління у вищий освіті, автономії та управління ВНЗ, аналітична робота в вищий освіті).
Тарас Добко, перший проректор, Український католицький університет (експерт з проблем глобалізації, автономії університетів та академічної культури).

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model