Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Національна команда (HERE)
Діяльність Національної команди

Інформація про діяльність Національної команди експертів з реформування вищої освіти з 2015 р. та корисні матеріали розміщуються на сайті http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/zakhody-i-materialy.html

Діяльність Національної команди в 2014 р.

1 Участь у робочих експертних групах з модернізації та реформування вищої освіти при Міністерстві освіти і науки України (січень-грудень):

1.1. Запровадження Національної рамки кваліфікацій відповідно до Плану заходів із впровадження НРК

(1) нові методичні рекомендації з розроблення стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу, взяли участь у робочих групах

(2) Національна рамка кваліфікацій для вищої освіти (співвідношення рівнів НРК і циклів Європейського простору вищої освіти) взяли участь у робочих групах

1.2. Національна стандартна класифікація освіти (проект НСКО розроблено Національною академією педагогічних наук України відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (ЮНЕСКО, ISCED 2011), з метою оптимізації структури освіти, переліку галузей та напрямів освіти) - взяли участь у робочих групах

Детальніше...
 
Семінар для координаторів ЄКТС «Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»

18 жовтня 2013 р. в Інституті вищої освіти НАПН України пройшов семінар для координаторів ЄКТС вищих навчальних закладів України «Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи», організований та проведений в рамках спільної ініціативи Міністерства освіти і науки України, Національного Темпус-офісу та Національної академії педагогічних наук України. Ця ініціатива, розпочата минулого року, включає серію заходів, присвячених питанням запровадження інструментів Болонського процесу в Україні: щорічна міжнародна конференція, спеціальні семінари для координаторів ЄКТС, курси підвищення кваліфікації для керівників вищих навчальних закладів. У заході взяли участь 55 осіб – представники державних і приватних вищих навчальних закладів з усіх регіонів України (з них 12 проректорів), Національної академії педагогічних наук України, Національної академії наук України, Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України, Національної команди експертів з реформування вищої освіти, Національного Темпус-офісу в Україні.

Детальніше...
 
Корисні матеріали з розвитку Болонського процесу (національні та європейські)

Матеріали презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для вищих навчальних закладів, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу.

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

До уваги вищих навчальних закладів України корисні матеріали, публікації, переклад ключових документів Європейського Союзу з питань модернізації вищої освіти.
Матеріали можуть бути корисними для ефективного запровадження положень нового Закону України «Про вищу освіту» та ключових інструментів Болонського процесу під час розроблення/модернізації освітніх програм.
Матеріали підготовлено Національною командою з реформування вищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Проект «Національна команда експертів з реформування вищої освіти» фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+:
Публікації:  http://erasmusplus.org.ua/novyny/1222-modernizuete-isnuyuchi-chi-rozroblyaete-novi-osvitni-programi-todi-tsi-materiali-dlya-vas.html

Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача 2015 р. (переклад українською мовою)

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (2015 р.): Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Презентація щодо модернізації освітніх програм на основі компетентністного підходу (2015 р.): Презентація Ю.Рашкевича щодо запровадження ЄКТС і інших інструментів Болонського процесу

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України - Аналітично-інформаційний огляд, включає додатки - Перелік галузей знань та переклад українською мовою Європейських рекомендацій і стандартів забезпечення якості вищої освіти 2015 р.: Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України

Національний освітній глосарій: вища освіта (оновлене видання 2014 р.) задля запровадження культури використання термінів на запровадження нового Закону України «Про вищу освіту»: Глосарій термінів вищої освіти - 2014 р. (оновлене видання з урахуванням положень нового Закону України про вищу освіту)

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова): http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii

- Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС) Ю.М. Рашкевич: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

Монографія: Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні

Презентації Національних експертів семінару для координаторів ЄКТС 2014:

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

Презентації Національних експертів семінару для координаторів ЄКТС 2013 р:

Компетентнісний підхід у побудові навчальних програм (методологія ТЮНІНГ, приклади програм Євробакалавра та Євромагістра, акцент на загальні компетентності), Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

Європейські кваліфікаційні метарамки. Запровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні. НСКО, Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти

Проектування навчальних програм у контексті функціонування Національної рамки кваліфікацій: компетентнісний підхід і результати навчання, Вадим Миколайович ЗАХАРЧЕНКО, проректор Одеської національної морської академії, Національний експерт з реформування вищої освіти

Особливості використання ЄКТС: накопичення кредитів і результати навчання, Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

Інформаційний пакет ЄКТС. Додаток до Диплому, Андрій Володимирович СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний експерт з реформування вищої освіти

Матеріали презентацій Круглого столу «Сучасні виклики розвитку вищої освіти» 2013 р.
Ключові інструменти Болонського процесу: матеріали семінарів експертів у рамках Інформаційних днів програми Темпус в Україні 2012:

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)

Дослідження ЄС (EU Studies) для Програми ТЕМПУС IV

Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості освіти

Національна рамка кваліфікацій: на шляху впровадження

Запровадження ключових інструментів Болонського процесу: матеріали презентацій конференції з питань Болонського процесу в Україні 2012:

Матеріали конференції 1-й день на сайті Інституту вищої освіти НАПН України: http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html

Детальніше...
 
Презентації семінару для координаторів ЄКТС

18 жовтня 2013 р. пройшов семінар «Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, ЄКТС» - спільний захід Міністерства освіти і науки України, Національного Темпус-офісу в Україні та Інституту вищої освіти НАПН України.

Презентації Національних експертів:

1. Компетентнісний підхід у побудові навчальних програм (методологія ТЮНІНГ, приклади програм Євробакалавра та Євромагістра, акцент на загальні компетентності), Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

2. Європейські кваліфікаційні метарамки. Запровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні. НСКО, Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти

3. Проектування навчальних програм у контексті функціонування Національної рамки кваліфікацій: компетентнісний підхід і результати навчання, Вадим Миколайович ЗАХАРЧЕНКО, проректор Одеської національної морської академії, Національний експерт з реформування вищої освіти

4. Особливості використання ЄКТС: накопичення кредитів і результати навчання, Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

5. Інформаційний пакет ЄКТС. Додаток до Диплому, Андрій Володимирович СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний експерт з реформування вищої освіти

Запрошуємо використовувати інформацію та матеріали з обов'язковим посиланням на джерело: НТО в Україні

Дякуємо за участь і бажаємо успіхів!

 
Круглий стіл «Сучасні виклики розвитку вищої освіти»

21 червня 2013 р. Національний Темпус-офіс в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України провів круглий стіл «Сучасні виклики розвитку вищої освіти» за участю Національної команди експертів з реформування вищої освіти.

Посилання на презентації викладено в програмі круглого столу нижче відповідно доповідача.

ПРОГРАМА

Детальніше...
 


Сторінка 1 з 13

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model