Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Круглий стіл «Майбутнє вищої освіти в Україні»

10 лютого 2011 р. в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України відбувся круглий стіл «Майбутнє вищої освіти в Україні». Перший заступник Міністра Євген Суліма, Національний експерт ЄС з реформування вищої освіти, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, запросив до обговорення проблем розвитку національного законодавства про вищу освіту широке коло громадськості, у тому числі Національних експертів з реформування вищої освіти та Національний Темпус-офіс в Україні.

Активну участь у дискусії взяли народні депутати України Максим Луцький, кандидат технічних наук, доцент, перший проректор Національного авіаційного університету, Юрій Каракай, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,;дослідники проблем вищої освіти, зокрема Віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти Володимир Луговий, Національний експерт ЄС з реформування вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, керівники провідних вищих навчальних закладів, серед них ректор Національного технічного університету України «КПІ» Михайло Згуровський, дійсний член Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі, доктор економічних наук, професор, дійсний член НАПН України, проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, кандидат філософських наук, доцент, а також представники студентського самоврядування, зокрема Ростислав Рижков, Національний експерт ЄС з реформування вищої освіти, голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), громадських та міжнародних організацій.

Під час зустрічі обговорено проблемні питання щодо проекту Закону України «Про вищу освіту», що розробляється за координації Міністерства, входження системи вищої освіти України в європейський простір, шляхи забезпечення якості вищої освіти в сучасних умовах тощо. Менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні Жанна Таланова, кандидат наук з державного управління, звернула увагу присутніх на те, що головною метою розроблення нового закону є реалізація міжнародних зобов’язань України, взятих при підписанні Болонської декларації, зокрема узгодження національного законодавства з положеннями Болонського процесу, реформування національної вищої освіти та упровадження відповідних інструментів: Національної рамки кваліфікацій для вироблення сучасних стандартів вищої освіти, проект якої вже підготовлено робочою групою під керівництвом Є. Суліми, системи забезпечення якості вищої освіти, Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, додатку до диплому європейського зразка.

Учасники круглого столу, зокрема декан Національного університету «Києво-Могилянська академія», критично висловилися стосовно зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів про вищу освіту, передовсім мова йшла про обмеження автономії вищих навчальних закладів, деякі представники студентства виступали проти законодавчого затвердження можливості збільшення плати за навчання протягом періоду навчання.

За результатами обговорення внесено пропозицію щодо створення робочої групи, до складу якої ввійдуть представники громадськості та студентського самоврядування з метою внесення змін до нормативно-правової бази щодо розвитку вищої освіти.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model