Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Моніторинг проектів Темпус Виконавчим агентством та НТО

Моніторинг – це важливий і обов’язковий етап у процесі реалізації проекту. Моніторинг включає збір, обробку, аналіз інформації, що здійснюються з метою аналізу досягнень і прогресу в реалізації проекту або визначення ризиків і проблем у процесі його впровадження. Команда проекту Темпус забезпечує внутрішній моніторинг проекту.

Моніторинг, що здійснюється представниками Національних Темпус-офісів, має назву виїзного моніторингу (Field Monitoring), і проводиться не менше одного разу протягом життєвого циклу проекту.

Моніторинг відбувається відповідно до плану моніторингу, узгодженого між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, Національним Темпус-офісом в Україні та виконавцями проектів Темпус.

Розрізняють три типи виїзного моніторингу: превентивний, рекомендаційний та контрольний.

Превентивний моніторинг сфокусований на завданнях проекту, пріоритетах, методології, запланованих заходах.

Рекомендаційний моніторинг має надати рекомендації щодо змісту та фінансових аспектів реалізації проекту.

Контрольний моніторинг спрямований на оцінювання отриманих результатів та забезпечення їх сталості (зазвичай проводиться наприкінці чи після закінчення проекту).

Виїзний моніторинг включає три етапи: підготовка моніторингової місії, проведення моніторингу, складання звіту за результатами моніторингу.

До проведення моніторингу представникам проектних команд рекомендовано ознайомитися з етапами та процедурою проведення моніторингової місії. Якщо можливо, радимо комбінувати проведення моніторингу з проведенням заходів за проектом в Україні. Сторінка для виконавців проектів: http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii.html

Матеріали: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/4-dlia-vykonavtsiv-potochnykh-proektiv.html

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model