Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Вітаємо переможців від України у п'ятому конкурсі 2012 року за Програмою ЄС Темпус

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національний Темпус офіс в Україні вітають проектні команди, що перемогли у 5-му конкурсі проектів програми Темпус! Запрошуємо звертатись для консультацій з будь-яких питань щодо запровадження проектів.

У рамках п’ятого конкурсу Програми Темпус IV до кінцевого списку проектів, рекомендованих до фінансування Європейським Союзом, включено 108 проектних пропозиції, з них 23 проекти за участю українських університетів. Крім 53 університетів з України, до консорціумів входять громадські організації та професійні об’єднання, технопарки та науково-дослідні інститути, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інші органи виконавчої влади. Сукупний бюджет проектів за участі України перевищує 18 млн. євро.

Деталі на сайті http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

Проектами – переможцями за участі України стали:

Назва і номер проекту

Учасники проекту від України

Support of innovations through improvement of

regulatory framework for higher education in Ukraine


530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-

TEMPUS-SMHES


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ ІМЕНІ  М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ ТА ГАЗУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАФТОГАЗОВИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК

ТЕХНОПАРК "МАШИНОБУДІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

ФОНД «СЕВАСТОПОЛЬ»

INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU

EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND


530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-

TEMPUS-SMGR


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ


Architecture and Sustainable Urban Development Based

on Eco-Humanistic Principles & Advanced Technologies

without Losing Identity


530197-TEMPUS-1-2012-1-IT-

TEMPUS-JPCR


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АРК

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

СПІЛКА АРХІТЕКТОРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ Й АРХІТЕКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НДІ«ХАРКОВПРОМСТРОЙНІІПРОЕКТ»

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ


Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge


530244-TEMPUS-1-2012-1-SE- TEMPUS-JPCR


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Green Computing & Communications


530270-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-JPCR

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

Master infrastructure exploitation Grande Ferroviaire en Russie et Ukraine


530281-TEMPUS-1-2012-1-FR- TEMPUS-JPCR

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛАЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Innovation hybrid strategy of IT-outsourcing partnership with enterprises


530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-  TEMPUS-JPHES

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

ХАРКІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

КОМПАНІЯ «МАЛІБУ – СПОРТ»

Industrial Cooperation and Creative Engineering                           Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation


530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-  JPHES


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИУТ"

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ ТА ГАЗУ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІТ-ПРОФЕСІОНАЛІВ

АТ «ХАРКІВ ОНЛАЙН»

АТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЗОНД"

Inter-university Start-up centers for students’ innovations   development & promotion


530349-TEMPUS-1-2012-1-FR- TEMPUS-JPHES


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“BAYVIEW INNOVATIONS – UKRAINE”

АСОЦІАЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ»

ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ»

Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine


530360-TEMPUS-1-2012-1-GE- TEMPUS-JPCR

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


European Neighbourhood Policy Law and Good       Governance


530391-TEMPUS-1-2012-1-SI- TEMPUS-JPCR

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in                    Inclusive Education


530417-TEMPUS-1-2012-1-DE- TEMPUS-SMHES


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО

Innovation Laboratories: using an open innovation                                                                learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement &                                                                   innovative capabilities of Universities in Post-Socialist                                                                          Societies


530429-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-JPHES

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИУТ"

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС – ІНКУБАТОР ТЕРНОПІЛЬЩИНИ»


Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area


530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-  TEMPUS-SMGR


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ВОЛИНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬННИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

СПІЛКА РЕКТОРІВ ВНЗ УКРАЇНИ

National Centres in Medical Education, focused on PBL and Virtual Patients


530519-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-JPCR

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТImproving the Efficiency of Student Services                        UA


530534-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-SMGR

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ДОНЕЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship


530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHESМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ ТА ГАЗУ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КБ «Южное»


Crossmedia und Qualitätsjournalismus


530599-TEMPUS-1-2012-1-DE- TEMPUS-JPCR

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКА ПРЕС-ГРУПА

АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Reformation of the Curricula on Built Environment in the                           Eastern Neighbouring Area

530603-TEMPUS-1-2012-1-LT- TEMPUS-JPCR

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИУТ"

INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS


530601-TEMPUS-1-2012-1-PL- TEMPUS-SMHES


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛАБОРАТОРІЯ ІДЕЙ

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Leading and Managing Change in Higher Education


530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИУТ"

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

HUMAN Security (environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by  Radioactive Agents


530644-TEMPUS-1-2012-1-ES- TEMPUS-JPCR


КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

POLISSYA BRANCH OF UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE OF F&FM

Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design


530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРАТ»

НДІ МІКРОПРИЛАДІВ НАН УКРАЇНИ

АЛДЕК – КТС LTD


 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model