Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Підсумки Круглого столу «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

27 березня 2012 р. в інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся Круглий стіл «Законодавче забезпечення реформування вищої освіти в Україні», організований спільно Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), Освітньою програмою Міжнародного фонду «Відродження» і Національним Темпус-офісом в Україні. До участі були запрошені співавтори всіх чотирьох проектів закону про вищу освіту, експерти, ректори вищих навчальних закладів, народні депутати України, вчені Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, представники Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Адміністрації Президента України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Представництва Європейського Союзу в Україні, громадських організацій, а також засобів масової інформації [відеозапис Круглого столу викладено на сайті Укрінформу: http://presscenter.ukrinform.ua/presscenter-4072.html].

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Відкриваючи захід, співорганізатори Жанна Таланова (НТО в Україні), Ярема Бачинський (Альянс USETI) та Євген Бистрицький (МФ «Відродження») зазначили, що реформування вищої освіти України є не тільки умовою входження до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору, але й нагальною потребою українського суспільства у висококваліфікованих професіоналах, що можливо, передусім, за якісної вищої освіти, конкурентоздатності вітчизняних вищих навчальних закладів, їх рівноправної участі в міжнародній співпраці в сфері освіті та науки. Тому важливим є діалог між представниками груп розробників усіх чотирьох проектів закону про вищу освіту.

Від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України організаторам заздалегідь повідомили, що не можуть направити свого представника для участі у заході. Народний депутат України Юрій Мірошниченко також заздалегідь попередив, що не зможе взяти участь у Круглому столі та підтвердив свою підтримку проекту закону, розробленого створеною за дорученням Прем’єр-Міністра України М.Азарова робочою групою під керівництвом М.Згуровського. Підтримуючи законопроект цієї робочої групи, Ю. Мірошніченко подав прохання про відкликання зареєстрованого у Верховній Раді власного законопроекту «Про вищу освіту» № 9655-2 (в зв’язку з цим у Верховній Раді України вже зареєстровано проект відповідної постанови № 9655-2П від 29.03.2012 р.).

З доповідями виступили М.Козюбра, суддя КСУ у відставці, завідувач кафедри НаУКМА, щодо проблем дотримання Конституції України в законодавстві про вищу освіту; М.Згуровський, ректор НТУУ «КПІ», з презентацією принципових положень розробленого робочою групою під його керівництвом проекту закону про вищу освіту; Л.Гриневич, координатор напряму «Суспільство знань» політичної партії «Фронт змін», з питань системності в реформуванні вищої освіти, Ю.Рашкевич, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт ЄС з реформування вищої освіти, щодо забезпечення якості вищої освіти в контексті входження України до Європейського простору вищої освіти; Т.Фініков, президент Міжнародного благодійного фонду “Фонд досліджень освітньої політики”, з проблем реалізації державно-громадського управління у вищій освіті; Є.Щепетильникова, президент ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування», щодо правового регулювання студентського самоврядування в Україні та Європі.

На засіданні обговорювалися проекти закону «Про вищу освіту», подані до Верховної Ради України, і проект закону, підготовлений за дорученням Прем’єр-Міністра України М.Азарова робочою групою під керівництвом М.Згуровського. Учасники погодилися, що в усіх законопроектах є достатньо правових новел, корисних і продуктивних для системи вищої освіти України. За словами М.Згуровського робочою групою під його керівництвом розглянуто кожен з трьох проектів закону про вищу освіту та багато прогресивних положень з них використано в новому законопроекті, що розроблявся за принципом консенсусу всіх зацікавлених сторін.

Під час дискусії за участю Національних експертів з реформування вищої освіти віце-президента Національної академії педагогічних наук України В.Лугового та першого заступника директора Інституту вищої освіти НАПН України М.Степка, а також ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.Огнев’юка, керівника відділу Національної академії наук України В.Палія, працівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Верховної Ради України О.Козієвської та інших учасників заходу була підтримана позиція доповідачів щодо того, що нове законодавство про вищу освіту має забезпечити кардинальні реформи у системі вищої освіти та зупинити процеси падіння конкурентоздатності вищої освіти та науки в Україні. Не виключено, що реформування освітнього законодавства з часом потребуватиме внесення змін до Конституції України.

Основна мета реформування вищої освіти – забезпечення її якості. Учасники погодилися, що забезпечення якості вищої освіти можливе на засадах, прийнятих у Європейському просторі вищої освіти. З цієї точки зору обговорювалися питання стандартів вищої освіти, нових підходів до їх розроблення на основі результатів навчання та компетентностей, громадсько-державної системи забезпечення якості вищої освіти.

Окрему дискусію викликало питання щодо прийняття рішень про присудження наукових ступенів. При тому, що всі погоджувалися з думкою, що в кінцевому підсумку саме спеціалізовані вчені ради вищих навчальних закладів мають присуджувати наукові ступені без наступних затверджень державними органами, було висловлено застереження про необхідність поступового розширення повноважень ВНЗ у цих питаннях, аби це не призвело до профанації та знецінення наукових звань.

Висловлена в доповіді Л.Гриневич теза про те, що без реформування системи державного фінансування вищої освіти кардинальна реформа вищої освіти неможлива, не викликали заперечень в учасників круглого столу. Обговорювалася система фінансування вищої освіти через надання державних грантів на навчання за принципом «кошти ходять за студентом». Були висловлені думки щодо необхідності уважного і виваженого вивчення всіх нюансів цього питання, оскільки спрощений підхід може навіть погіршити ситуацію під час практичного впровадження такого принципу (Є. Щепетильникова). При цьому наголошувалося на необхідності створення рівного доступу до якісної вищої освіти незалежно від джерел оплати за навчання (М.Козюбра).

В учасників круглого столу знайшла підтримку думка про необхідність обмеження повноважень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо прямого управління вищими навчальними закладами і зосередження його діяльності на питаннях вироблення державної політики у сфері вищої освіти. Визнаючи наявність суттєвого доробку щодо забезпечення державно-громадських форм управління системою вищої освіти, учасники вважають, що такі форми мають бути забезпечені надійними правовими гарантіями з урахуванням досвіду інших держав.

Активно обговорювалися питання законодавчого забезпечення студентського самоврядування. Визнаючи необхідність надання органам (організаціям) студентського самоврядування статусу юридичної особи, учасники разом з тим відзначали складнощі з існуючою системою реєстрації громадських організацій, що не дає сповна використати цю форму для правової інституціоналізації студентського самоврядування.
Під час дискусій було внесено низку конкретних пропозицій до законопроектів.

Учасники погодилися з тим, що в подальшому реформуванні законодавства першочерговим завданням є впровадження нових механізмів та структури фінансування вищої освіти, нових підходів до формування держзамовлення, а також розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.

У зв’язку з очікуваним запровадження рівня вищої освіти «доктор філософії» учасники наголосили на необхідності визначення шляхів і підходів до розроблення змісту навчальних програм та організації підготовки доктора філософії (PhD) і забезпечення їх якості.

Л.Гриневич, яка представляла групу розробників проекту закону «Про вищу освіту» А.Яценюка та Л.Оробець, наголосила, що проект робочої групи М.Згуровського значно кращий та ґрунтовніший аніж той, що зареєстрований Урядом у Верховній Раді України, проте він пропонує окремі покращення ситуації у вищій освіті та представляє можливі компроміси між точкою зору всіх зацікавлених сторін. Україні потрібна ж системна реформа, яка здатна реально підвищити якість вітчизняної вищої освіти та зробити її відповідною до потреб сучасної людини, ринку праці та суспільства. Основи такої більш радикальної реформи, на думку Л. Гриневич, закладені в законопроекті А.Яценюка та Л.Оробець. Також вона зазначила, що прийняти таку реформу зможе Верховна Рада наступного скликання, в якій, за її сподіваннями, більшість буде зорієнтована на демократичні цінності та пріоритетність розвитку освіти і науки.

У підсумку учасники відзначили проект закону «Про вищу освіту» групи М.Згуровського як такий, що найбільшою мірою враховує позиції всіх зацікавлених сторін, відповідає сучасним реаліям України і має добрі шанси на прийняття. У свою чергу М.Згуровський висловив вдячність за пропозиції і готовність врахувати їх в подальшій роботі над законопроектом.

У доповідях і виступах звучали сумніви щодо спроможності нинішнього скликання Верховної Ради України прийняти законопроект, підготовлений робочою групою М.Згуровського. Висловлювалося занепокоєння й щодо зміни засадничих норм законопроекту під час роботи над ним міністерств та урядового апарату, а також під час розгляду в комітетах і сесійній залі Верховної Ради України. Прем’єр-Міністр України М.Азаров під час останньої зустрічі з освітянської громадськістю запевнив, що всі зміни за результатами консультацій будуть обговорені та узгоджені з представниками робочої групи М.Згуровського. Тож учасники наголосили на необхідності відстоювання принципових положень проекту закону «Про вищу освіту» групи М.Згуровського в процесі консультацій та розгляду в Комітеті з питань науки та освіти, під час засідань Верховної Ради України.

На завершення дискусії представник одного з організаторів Круглого столу (виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Є. Бистрицький) висловив думку рекомендувати робочій групі М. Згуровського доопрацювати розроблений нею законопроект, щоб максимально зблизити його позиції з законопроектом А. Яценюка і Л. Оробець шляхом доповнення законопроекту робочої групи М. Згуровського низкою оложень людиноцентричного характеру з законопроекту Яценюка-Оробець.

Засоби масової інформації, що висвітлювали захід: «Голос України»; УНІАН; «Українські новини»; «Багнет»; «Русское радио»; «D-Link Ukraine»; «Дело».

Національний експерт Ю. Рашкевич дав інтерв'ю щодо проекту Закону про вищу освіту Інтернет-виданню Медіа-холдингу «ЗІК»: http://zik.ua/ua/news/2012/03/19/339433


"Уряд максимум через тиждень розгляне нову редакцію законопроекту про вищу освіту" - заявив Прем’єр-Міністр Микола Азаров, відповідаючи на запитання користувачів мережі Фейсбук: http://vnz.org.ua/novyny/osvita/1916-protjagom-tyzhnja-urjad-rozgljane-novyj-zakonoproekt-pro-vyschu-osvitu.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model