Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Помилка
  • Unable to fine download item 395in rokdownload link
План роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти

План роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти на 2012 р. передбачає участь експертів у діяльності робочих груп з модернізації та реформування вищої освіти, у роботі міжнародних семінарів та конференцій, організованих EACEA та UNICA, консультації та виступи і презентації з актуальних проблем вищої освіти.

ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ ЗА ПІДТРИМКИ НТО В УКРАЇНІ НА 2012 рр.
№    Захід    Формат    Термін    Участь
1    Участь у діяльності робочих груп з модернізації та реформування вищої освіти, що працюють при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України     підготовка рекомендацій, участь у розробленні документів (відповідно до розпоряджень та наказів Міністерства)    січень-грудень    всі експерти
    Участь у діяльності робочих груп з розроблення проектів закону «Про вищу освіту»    підготовка рекомендацій    січень-березень    Є. Суліма
В. Луговий
М. Степко
2    Участь у розробленні пропозицій до Положення про організацію навчального процесу (1993 р.)
(за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)    підготовка пропозицій    січень-грудень    всі експерти
3    Участь у розробленні пропозицій до порядку розроблення освітніх стандартів
(за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)    підготовка пропозицій    січень-грудень    всі експерти
4    Участь у підготовці нової редакції навчального посібника «Вища освіта і Болонський процес» (2004 р.), у якому врахувати зміни, що відбулися у Болонському процесі з часу видання посібника (за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)    пропозиції до оновлення змісту     січень-грудень    всі експерти
5    Регулярні зустрічі-наради     звіти, планування роботи    червень,
листопад    всі експерти
6    Круглі столи з питань модернізації вищої освіти (2 заходи на рік, об’єднані з Н 1 регулярними зустрічами-нарадами) (до 30 учасників (представників ВНЗ) у кожному заході)     2 заходи на рік,
2 презентації за експертними напрямами на кожному заході    червень,
листопад    всі експерти
7    Удосконалення презентацій для освітніх заходів та їх оновлення:
(1) «Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система»
(2) «Національна рамка кваліфікацій та освітні стандарти»
(3) «Компетентності та результати навчання»        січень-грудень    В. Луговий
Ю. Рашкевич,
В. Захарченко
із залученням всіх експертів
8    Всеукраїнський та регіональні Інформаційні дні Програми Темпус (70-150 учасників)    3 заходи на рік.
1 презентація на кожному заході    жовтень, листопад, грудень (Київ)    3 експерта
9    Три міжнародні триденні конференції (EU and Partner Country outside region) з метою розвитку компетентності експертів у питаннях прогресу та тенденцій Болонського процесу (зі спеціальною сесією для HERE (50-60 HEREs); (Buddy system Tempus HEREs-Bologna experts; Tempus experts as key note speakers)
Теми:
(1) «Putting Bucharest's conclusions on track - The experts' role»

(2) Тема визначається, Eotvos Lorand Universit     1) презентація за темою з українського досвіду (англ. м. – під час заходу)
2) звіт (англ. і укр. м.)
1-2 заходи на рік, організовані EACEA, UNICA    

1) 4-6 червня, Вільнюс, Литва

2) Листопад, Будапешт, Угорщина     2 експерта – на захід

Узгоджено МОНМС
1. А. Гармаш
2. М. Степко

10    Два навчальні візити до провідних європейських університети з метою надання можливості експертам зустрітися з академічними та адміністративними працівниками, відповідальними безпосередньо за впровадження реформ, а також з іншими стейкхолдерами ЄС.     
Теми:
(1) Диверсифікація фінансування, автономія та стратегічне планування в університетах: http://vienna2012.bolognaexperts.net/
- Як забезпечити фінансову сталість, підзвітність та автономію університету? - Які існують перешкоди до стимулювання диверсифікації доходів та як їх подолати?
- Структури збору коштів (фандрайзингу) в університетах як засіб розвитку диверсифікації фінансування.
- Розроблення стратегічного плану: як визначити стратегічні пріоритети?
- Якими є наслідки внутрішнього університетського розподілу коштів?
(2) Розроблення навчальних програм англійською мовою: ключ до інтернаціоналізації?:
- Інтернаціоналізація: лозунг/модне слівце наших часів чи необхідність?
- Як ефективно поєднати розвиток навчальних планів та нових педагогічних методів?
- Чи відповідають програми англійською мовою мовній політиці університетів?
- Як забезпечити якість та залучити викладачів з-за кордону?
- Змішане навчання як засіб диверсифікації навчального середовища та посилення інтеграції студентів.    Презентація, консультація, обмін досвідом, кращими практиками
    1) 23-24 квітня,
Відень, Австрія

2) місце та дата проведення визначаються
    По 2 експерта на кожен захід

Узгоджено МОНМС
1. В. Луговий
2. Ю. Рашкевич

11    Чотири Тематичні регіональні семінари (міжнародні заходи та консультації для країн Східного регіону (ENPI Region). Теми:
(1)Співпраця університету та бізнесу (додатково)
- Університети як важливі суб’єкти національної і регіональної систем інновацій.
- Співпраця між вищою освітою і бізнесом: започаткування співпраці в галузі досліджень, формування програми, навичок і стратегій протягом життя, що відповідають потребам динамічного ринку праці.
- Як розвинути дослідницькі парки та підтримати допоміжні проекти?
- Якими є різні аспекти та вигоди стажування студентів?    Презентація, консультація, обмін досвідом, кращими практиками    1) 14-15 травня,
м. Тель-Авів (південне передмістя), Ізраїль, Холонський Інститут технологій
(the Holon Institute of Technology)     5-6 експертів + НТО на один захід

Узгоджено МОНМС
1. В. Захарченко
2. О. Кочубей
3. С. Нестеренко
4. Ю. Рашкевич
5. Є. Суліма
6. Р. Рижков

12    Семінари, тренінги, сесії в рамках конференцій для керівників, викладачів, студентів ВНЗ України    презентації та консультації     січень-грудень    всі експерти
13    Семінари (разом з НТО) з питань освітнього проектного менеджменту, освітніх політики та програм ЄС, Болонського процесу за участю експертів ЄС (подання НТО проектної заявки до UNICA, інших організацій на проведення заходів, за умови підтримки)    2 заходи на рік     січень-грудень    всі експерти
14    Регулярне наповнення інформаційної веб-сторінки Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на веб-сайті НТО в Україні     публікація звітів, презентації, статей, інтерв’ю, виступи тощо    січень-грудень     всі експерти
15    Підтримка інформаційної веб-сторінки Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на веб-сайті Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (за погоджен-ням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)     Оновлення інформації, посилання (банер) на веб-сайт НТО в Україні     січень-грудень    експерти, НТО
16    Проведення соціологічного опитування студентства щодо проблем впровадження Болонського процесу в Україні    Підготовка опитувальника, проведення заходу, обробка інформації    березень-жовтень    Р. Рижков
17    Регулярні наради-консультації Національної команди експертів з реформування вищої освіти    скайп, е-форум НТО, зустрічі, відеоконференції    січень-грудень     всі експерти
18    Видання Інформаційного бюлетеня Національного Темпус-офісу в Україні     3 випуски на рік    березень-грудень     всі експерти
19    Участь у підготовці матеріалів для досліджень щодо національної вищої освіти, впливу Програми Темпус     інтерв’ю, огляди, дослідження (за запитом EACEA)    січень-грудень     всі експерти

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model