Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Конференція «Рамки кваліфікацій як інструмент публічної політики для навчання впродовж життя»

Варшава, Польща, 8 - 9 листопада 2012 р. Конференція «Рамки кваліфікацій як інструмент публічної політики для навчання впродовж життя»

Представник від національної команди експертів від України: Захарченко В.М.

Програма та матеріали конференції:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/news/328-education-for-qualifications

Конференція «Рамки кваліфікацій як інструмент публічної політики для навчання впродовж життя» була організована Інститутом досліджень у сфері освіти та Фондом розвитку системи освіти Польщі за підтримки Міністерства національної освіти та Міністерства науки та вищої освіти республіки Польща.

В рамках конференції відбулися 5 (п’ять) пленарних сесій та 4 (чотири) тематичних семінари.

Головним предметом конференції були питання реалізації національних рамок кваліфікацій в країнах Європи у контексті розвитку людського капіталу, модернізації систем кваліфікацій та систем освіти.

В рамках пленарних сесій були презентовані доповіді Міністра народної освіти Польщі та Міністра праці і соціальної політики Польщі, представників Варшавського університету, Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку, Генерального Директорату з питань освіти і культури Європейської комісії та обговорені підсумки тематичних семінарів.

В доповідях, зокрема, підкреслено основні очікування від впровадження рамок кваліфікацій, а саме: розвиток особистості, відповідність кваліфікацій ринку праці, співставлення систем освіти різних країн.

В доповіді представника Організації економічного співробітництва та розвитку розглянуті питання розробки ефективних національних стратегій щодо розвитку кваліфікацій, «зміщення» акценту з освіти на початку життя (у молодому віці) на освіту впродовж життя та підвищення здатності до працевлаштування у старшому віці.

В доповіді представника Світового банку розглянуті питання розбіжностей між потребами щодо кваліфікацій з боку ринку праці та станом задоволення цих потреб з боку системи освіти, питання формування стратегій успішного розвитку систем кваліфікацій.

Під час тематичних семінарів були розглянуті наступні ключові питання:

- роль національних рамок кваліфікацій у розвитку ринку праці;

- роль національних рамок кваліфікацій як інструменту модернізації систем освіти;

- становлення вищих навчальні заклади як місця інтеграції індивідуальних стратегій навчання впродовж життя;

- визнання результатів навчання, здобутих за межами системи вищої освіти, та навчання впродовж життя (визнання попереднього навчання);

- відповідності університетів та кваліфікацій випускників вимогам ринку праці.

Під час розгляду зазначених питань головну увагу було приділено всебічному обговоренню:

- досвіду Польщі з модернізації системи кваліфікацій та системи освіти, впровадження «багаторівневого» підходу до визначення результатів навчання;

- досвіду впровадження національних рамок кваліфікацій у Норвегії, Угорщині та Хорватії;

- досвіду Шотландії, Польщі та Литви з реалізації політики визнання результатів навчання, здобутих за межами системи вищої освіти;

- пріоритетам, сучасним тенденціям та викликам у реалізації політики навчання впродовж життя.

Також в рамках конференції відбулася «постер-сесія», під час якої була представлена інформація з розробки та впровадження національних рамок кваліфікацій у Казахстані, Румунії. Словенії, Хорватії. З представниками цих країн було здійснено обмін досвідом з розробки та впровадження національних рамок кваліфікацій.

Серед основних висновків та рекомендацій конференції слід відзначити такі:

- система кваліфікацій має бути прозорою та базуватись на результатах навчання;

- кваліфікації мають бути досяжними через формальне, неформальне та інформальне навчання і валідацію результатів навчання;

- система кваліфікацій повинна мати достатню гнучкість для «налаштування» на нові потреби суспільства та економіки;

- національна рамка кваліфікацій є одним з багатьох інструментів імплементації навчання впродовж життя, тому доцільно впроваджувати усі інструменти одночасно;

- дуже важливим є залучення до процесів впровадження національних рамок кваліфікацій міжнародних і національних експертів та усіх зацікавлених соціальних партнерів;

- «визнання попереднього навчання» є інструментом реалізації політики навчання впродовж життя, завдяки якому люди можуть планувати траєкторії навчання; ідентифікувати та розуміти результати навчання, які вони мають та які їм потрібні; вступати на потрібні програми навчання та здобувати кредити, необхідні для здобуття кваліфікацій.

- імплементація «визнання попереднього навчання» потребує суттєвої підтримки, значної кількості підтримуючих матеріалів та довгострокового розвитку;

- для забезпечення відповідності університетів вимогам ринку праці важливим є співробітництво між освітою та роботодавцями; залучення роботодавців до забезпечення якості; впровадження навчання, що базується на навчанні на роботі.

У підсумку, участь у конференції сприяла покращенню розуміння процесів формування національних систем кваліфікацій та модернізації освітніх систем у країнах Європи, обміну досвідом з іноземними колегами.

Результати конференції будуть використовуватись при розробці стратегії розвитку Національної системи кваліфікацій, реалізації заходів з впровадження Національної рамки кваліфікацій, під час заходів Національної команди експертів з реформування вищої освіти (конференції, семінари, тренінги, тематичні лекції) на національному, регіональному та інституційному рівнях.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model