Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Проект Закону України "Про вищу освіту" передано до Кабінету Міністрів України

На виконання рішення Кабінету Міністрів України (протокол № 55 засідання КМУ від 25 липня 2012 р.) щодо доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту", розробленого робочою групою під керівництвом ректора Національного технічного університету України "КПІ" Михайла Згуровського, за координації Віце-прем'єр-міністра України – Міністра соціальної політики України Сергія Тигипка робоча група до 28 серпня 2012 р. працювала над узгодженням зауважень до проекту Закону разом із представниками міністерств освіти і науки, молоді та спорту, фінансів, юстиції, економічного розвитку і торгівлі. Переважну більшість зауважень вищезазначених відомств, які не змінюють концепцію проекту Закону України "Про вищу освіту", було враховано і внесено відповідні зміни в законопроект. 30 серпня 2012 р. пакет відповідних документів було передано до Кабінету Міністрів України. Проект Закону "Про вищу освіту" та відповідні зміни до інших законодавчих актів України викладено на сайті НТУУ "КПІ": http://kpi.ua/attention.

Прем'єр-Міністр України Микола Азаров і Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тигипко наголошували, що при доопрацюванні проекту Закону необхідно зберегти його принципові положення, зокрема: побудова незалежної системи забезпечення якості вищої освіти у співпраці з міжнародними організаціями, суттєве розширення (академічної, організаційної, кадрової, фінансової) автономії вищих навчальних закладів, системна підтримка інноваційних проектів і наукових досліджень у вищій школі, що впливатиме на інноваційний розвиток суспільства, міжнародне співробітництво та упровадження Болонського процесу в Україні та інші.
Формат робочої групи був відкритий – представники всіх зацікавлених сторін могли долучитися до розроблення документів. У роботі над законопроектом взяли участь представники понад 30 організацій, ураховано інтереси всіх сторін: студентства, викладачів, науковців, бізнесу і держави. Через Інтернет було отримано понад 3 тис. пропозицій до проекту Закону. Документ створювався на основі консолідації трьох законопроектів про вищу освіту, що були зареєстровані у Верховній Раді України. Активну участь у роботі брали Національні експерти з реформування вищої освіти Володимир Луговий, Михайло Степко, Юрій Рашкевич та менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні Жанна Таланова.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model