Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Помилка
  • Unable to fine download item 262in rokdownload link
Інформаційно-аналітичні матеріали
Матеріали та документи щодо створення Європейського простору вищої освіти

Інформація, статті, аналітичні матеріали, корисні посилання та документи щодо Болонського процесу в Україні.

New report on the impact of the Bologna Process http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO
/10/68&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth by 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Нова публікація

The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm

The work of the Council of Europe in the field of higher education and research focuses on issues related to the recognition of qualifications, public responsibility for higher education and research, higher education governance and other fields relevant for the establishment of the European Higher Education Area by 2010. The Council of Europe also supports reform of higher education in the so-called priority regions, mainly the South East Europe, South Caucasus and CIS countries. Details at http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Default_en.asp

Детальніше...
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ: ВИЩА ОСВІТА

Уперше в Україні за активної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та сприяння Національного Темпус-офісу в Україні підготовлено науково-методичне видання "Національний освітній глосарій: вища освіта" , де узагальнено поняттєво-термінологічний апарат вищої освіти, який використовується міжнародною, європейською, українською фаховою спільнотою, насамперед при реалізації Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу.

Детальніше...
 
Урядом затверджено Національну рамку кваліфікацій України

Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України» від 23 листопада 2011 р. № 1341, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1326289476970265/page5, підготовлену на виконання Національного плану дій на 2011 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Рішення датоване 23 листопада 2011 р.

Прийняття цього документу стало результатом спільної роботи представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, вищих і професійно-технічних навчальних закладів, Національної академії педагогічних наук і Конфедерації роботодавців України та за участі експертів Ради Європи та Європейського фонду освіти, а також Національного Темпус-офісу в Україні.

Національна рамка кваліфікацій покликана стати основою для розроблення і модернізації цілої низки документів, що визначатимуть розвиток і якість української освіти у відповідності до вимог сучасної економіки та європейських стандартів із забезпечення якості, а також має забезпечити можливість реалізації системних реформ у суспільстві.

 
Нова редакція Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) - 2011 р.

Інститут статистики ЮНЕСКО - провідний ресурс з міжнародних статистичних даних у галузі освіти, що охоплює понад 200 країн і територій, усі освітні рівні МСКО та ключові аспекти політики в цій галузі: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx.

 
Mapping mobility in European higher education

Useful publication for educators: Mapping mobility in European higher education, Volume I: Overview and trends Eds. Ulrich Teichler, Irina Ferencz and Bernd Wächter, A study produced for the Directorate General for Education and Culture(DG EAC), of the European Commission can be downloaded at http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/aca_en.pdf

 


Сторінка 1 з 7

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model