Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Помилка
  • Unable to fine download item 56in rokdownload link
  • Unable to fine download item 57in rokdownload link
Матеріали та документи щодо створення Європейського простору вищої освіти

Інформація, статті, аналітичні матеріали, корисні посилання та документи щодо Болонського процесу в Україні.

New report on the impact of the Bologna Process http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO
/10/68&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth by 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Нова публікація

The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm

The work of the Council of Europe in the field of higher education and research focuses on issues related to the recognition of qualifications, public responsibility for higher education and research, higher education governance and other fields relevant for the establishment of the European Higher Education Area by 2010. The Council of Europe also supports reform of higher education in the so-called priority regions, mainly the South East Europe, South Caucasus and CIS countries. Details at http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Default_en.asp

Огляд системи вищої освіти України (англ) 2009 р.

На шляху до Європейського простору вищої освіти  -  інтерв'ю освітньому студентському тижневику "Аудиторія", 21.10.2009 р., експерта Національної команди експертів з реформування вищої освіти України Юрія РАШКЕВИЧА, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніки», доктора технічних наук, професора.

Матеріали UNESCO http://www.unesco.org/en/higher-education/

ECTS Users' Guide (European Commission) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Diploma Supplement http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process.
The EU Contribution to Bologna Process.

European Qualifications Framework (EQF) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

http://www.nqai.ie/documents/Finalconferencereport-July2010.pdf

Higher Education in Lisbon Strategy http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1324_en.htm

«Тенденції у світовій вищій освіті: спостерігаючи за академічною революцією» («Trends in Global Higher Education: Tracking an academic revolution»).

Рекомендуємо відвідати Інтернет- ресурс: Європейський освітній портал, де розміщено інформацію про Болонський процес його історію та основні події розвитку -   http://www.eu-edu.org/ua/bolonsky1.html

Додаткові Інтернет ресурси:

On the Bologna process:

Higher Education in Europe

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model