Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Помилка
  • Unable to fine download item 262in rokdownload link
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ: ВИЩА ОСВІТА

Уперше в Україні за активної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та сприяння Національного Темпус-офісу в Україні підготовлено науково-методичне видання "Національний освітній глосарій: вища освіта" , де узагальнено поняттєво-термінологічний апарат вищої освіти, який використовується міжнародною, європейською, українською фаховою спільнотою, насамперед при реалізації Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу.

Метою розроблення національного глосарію вищої освіти є системне визначення ключових понять і відповідних термінів, що описують її організацію, функціонування, розвиток в умовах глобалізації та євроінтеграції і дають змогу здійснювати фахову комунікацію, розуміти міжнародну, європейську термінологію вищої школи.

Потреба в глосарії зумовлена низкою причин, серед яких необхідність піднесення конкурентоздатності вітчизняної вищої освіти, відсутність єдиного поняттєво-термінологічного апарату і відповідного консенсусу в розумінні та використанні термінології вищої освіти, часто неточний переклад англомовних документів Європейського Союзу з питань вищої освіти тощо.

Глосарій, що містить 138 ключових термінів вищої освіти, підготовлений авторським колективом під керівництвом Віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту вищої освіти НАПН України В. І. Лугового за редакцією Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачника і Президента Національної академії педагогічних наук України В. Г. Кременя. Координацію роботи експертів здійснював перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. М. Суліма. Видання розраховане на різні цільові групи фахівців вітчизняної освітньої сфери, вищої школи: політиків, законодавців, управлінців, науково-педагогічних і наукових працівників, студентів, аспірантів, докторантів, а також на роботодавців, широке коло осіб, які виявляють інтерес до питань розвитку вищої освіти, людського потенціалу України в умовах глобалізації, євроінтеграції. Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як науково-методичний посібник для працівників вищої освіти України.

Авторський колектив, що складається з 12 експертів – представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України та вітчизняних університетів, серед яких п’ять Національних експертів з реформування вищої освіти України, вважає за доцільне розглядати визначення термінів не як абсолютно завершені, а як такі, що на даному етапі осмислення розвитку вищої школи задовольняють вимогам системності, логічності, узгодженості. Тому глосарій відкритий для подальшої кількісної оптимізації та якісного вдосконалення задля його доопрацювання та перевидання за підтримки НТО в Україні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ: ВИЩА ОСВІТА - можна завантажити у розділі Корисна інформація - Публікації

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model